Velkommen til Mørkvedlia barnehage

Mørkvedlia barnehage er en kommunal barnehage. Vi har åpningstid fra 7.00-16.30 mandag til fredag.

Mørkvedlia barnehage ligger fint til på Mørkvedlia med flotte naturområder rundt oss og panoramautsikt til Børvasstindene.

Vi har per dags dato 34 barn fordelt på tre grupper.

Rødgruppa, som er de yngste barna, Grønngruppa som er de mellomstore barna og Blågruppa som er de eldste barna.

På Rødgruppa er de 10 barn og 3ansatte, en pedagogisk leder, en fagarbeider og en assistent, på Grønngruppa er de 9 barn og 2 ansatte, en pedagigsk kleder og en assistent, og på Blågruppa 15 barn og 2 ansatte, en pedagogisk leder og en fagarbeider.

Vi har to faste turdager i uka, Grønngruppa har turdag på tirsdager, og Blågruppa har fast turdag på torsdager .

På turene bruker vi nærområdet, både skog og fjære, men vi er også innom Universitetet, Mørkvedhallen, og det hender vi drar opp til Vanntårnet.

 

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing

 

Visma flyt skole