Du er her:

  • ERGONOMI OG PEDAGOGIKK

    Når vi bruker påkledningsbenken kan barna være aktive med i påkledningssituasjonen.

    Mørkvedlia barnehage har deltatt i et kommunalt prosjekt med tittel ergonomi og pedagogikk. I prosjektet vektla vi barns medvirkning og bevisstgjøring av hvordan vi som personalgruppe jobber for å ivareta egen helse.