Du er her:

Om barnehagen

Mørkvedlia barnehage startet i midlertidige lokaler i Smålia 15 i desember 2007. Det vær stort trykk på å få full barnehagedekning i kommunen, og tomme lokaler ble tatt i bruk for å få ned køen av ventende forelder.

Smålia 15 var tidligere regnbuen barnehage og vi kunne åpne uten å gjøre de store grepene for å komme oss i gang.
2 pedagoger, en assistent og styrer tok imot 8 barn i alderen 1-2 år den 3. desember 2007.

Først i slutten av juni 2008 var lokalene i Mørkvedveien 98, 2 etg. på Stamina Mørkved klare til å ta imot barn, foreldre og personale.

UTELEK

Vi startet med 28 barn i alderen 1 -3 år. 24 av barna sov i vogn, og de 4 eldste hadde hvilestund inne i barnehagen. Antall barn hadde økt og personalet ble også større, 3 pedagoger, 5 assistenter og styrer.

I dag har barnehagen 34 barn i alderen 1 -6 år, vi er fortsatt 3 pedagoger, men bare 4 assistenter/ fagarbeidere. I tillegg har vi en ansatt på VTA som har ansvar for kjøkkenoppgaver og andre nødvendige gjøremål som klesvask og støvtørking.