Du er her:

  • Personalet i Mørkvedlia barnehage våren 2015.

    Barnehagens personale

    Barnehagens personale består av 2 assistenter, 2 fagarbeidere, 4 barnehagelærere/ pedagogiske ledere - hvorav 2 deler en 100 % stilling, styrer og en varig tilrettelagt arbeidsplass - som har ansvar for kjøkkenoppgaver med mere.